eProjekt logo eProjekt plus d.o.o.
(ranije ELING M-G d.o.o.)
Sopnička 9a, 10 040 Zagreb
info@eling-mg.hr
info@eprojekt.hr
Telefon: 01 29 50 178
Fax: 01 29 50 179
Mobitel: 098 19 84 315
  KONZALTING, PROJEKTIRANJE, PROIZVODNJA Hrvatski  English

O nama
Bavimo se konzaltingom, projektiranjem i proizvodnjom specijaliziranog softvera za upravljanje projektima i modulima za najsloženije inženjerske i financijske proračune.
Poslovni program za upravljanje projektima: eProjekt  je ujedno i platforma za specijalističke module.Kontakt
eProjekt plus d.o.o.
(ranije ELING M-G d.o.o.)
Sopnička 9a, 10040 Zagreb

Tel: (++385 1) 29 50 178
Fax: (++385 1) 29 50 179
Mob: (++385 98) 19 84 315

info@eling-mg.hr
info@eprojekt.hr


Poslovni račun: 2484008-1106224615
IBAN:HR3324840081106224615

OIB:20173599839

Osoba za kontakt:
Jerko Kraljević dipl.ing.el., direktor

korisnička podrška

mob: 095 83 76 807
mail: podrska@eprojekt.hr
skype: mgrudenVijesti

eProjekt
- trenutna verzija: 3.383

IMPLEMENTACIJA eProjekta u Energetskom institutu Hrvoje Požar
Ravnatelj instituta
dr. Goran Granić dipl.ing.el.
i direktor eProjekta-a
Jerko Kraljević dipl.ing.el.
potpisali ugovor o isporuci i implementaciji aplikacije za upravljanje projektima eProjekt.

 


Novo - Procesni pristup

eProjekt proces

Međunarodna organizacija za normizaciju (ISO), u svojim načelima upravljanja kvalitetom, na kojima se temelji norma ISO 9001, potiče prihvaćanje procesnog pristupa za upravljanje organizacijom:
4. načelo – Procesni pristup: Željeni se rezultat postiže djelotvornije kada se radnjama i povezanim resursima upravlja kao procesom.
5. načelo – Sustavni pristup upravljanju: Utvrđivanje, razumijevanje i upravljanje međusobno povezanim procesima kao sustavom doprinosi učinkovitosti i djelotvornosti organizacije u postizanju njezinih ciljeva.Korisni linkovi
FILIKON d.o.o.
poduzeće za konzalting u području uspostave sustava kvalitete, zaštite okoliša i sigurnosti.

Regionalne_Postavke_HR.pdf
Upute kako ispravno podesiti regionalne postavke.

Brošura
Ukratko o eProjektu
  eProjekt je sustav koji pokriva gotovo sve organizacijsko-informatizacijske potrebe poduzeća, dijela većeg poduzeća ili razvojnog tima na određenom projektu.

Osim uobičajenih poslovnih dokumenata, podržana je izrada i održavanje svih dokumenata sustava kvalitete prema zahtjevima ISO 9001:2008 norme. Razvijeno u suradnji sa FILIKON d.o.o.

eProjekt nije još jedan računovodstveni program, on upravo ima ono što većina poduzetnika treba, a većina postojećih poslovnih aplikacija nema. Možda je najbolji opis dao jedan od naših klijenata, rekavši: To je sve što trebam i PM i ERP i CRM i SAP .

Pored već ugrađenih mogućnosti, moguće su i dorade u bilo kojem opsegu prema vašim potrebama.

ISKUSTVO KOJE TRAŽITE, KVALITETA KOJU TREBATE

Pozovite nas na prezentaciju i na vašem konkretnom primjeru ćemo vam pokazati jednostavnost i snagu eProjekta.


Shematski prikaz sustava eProjekt
eProjekt shema


Pitanja i odgovori
Zašto bi kroz eProjekt vođenje projekata profunkcioniralo, a kroz druge programe ne?

Zbog drugačije postavljenog koncepta. Ako kroz eProjekt radite dokumente, koje i tako morate raditi: dopise, ponude, ugovore, račune, putne naloge, evidencije o radu i sl., dodatni angažman za dobro vođenje projekta je minimalan.
Kroz druge programe je to stalno i neažurno prepisivanje iz jednih programa u neke druge i onda to vremenom odumre.

Možemo li isprobati vaš program?

Naravno, rado ćemo vam prezentirati mogućnosti programa, bilo kod vas ili preko Interneta.
Po potrebi, pripremiti ćemo Vam i DEMO podatke prema vašim specifičnim potrebama.

Kako je nastao vaš program?

Naše se poduzeće od osnutka bavi projektiranjem i razvojem specijaliziranog softvera za najsloženije inženjerske proračune (elektromagnetske toplinske, ventilacijske i slično).

U praksi smo se stalno susretali s problemom nepostojanja programa općeg tipa koji bi kvalitetno pokrio uobičajene potrebe dobro informatiziranog poduzeća i ujedno bio infrastruktura za ostale programe.

Stoga smo odlučili, zajedno s našim vanjskim suradnicima, razviti takav program.

Napravili smo istraživanje tržišta i procjenu tržišnog potencijala takvog programa.

REZULTATI ISTRAŽIVANJA CILJANOG TRŽIŠTA

Naše istraživanje ciljanog tržišta bi se moglo ukratko prezentirati na slijedeći način: ciljano tržište su mala i srednja poduzeća u Hrvatskoj i susjednim zemljama.

Profil tipičnog ciljanog poduzeća:
 • malo ili srednje poduzeće sa jednom ili više podružnica
 • imaju solidan hardver (računala, mrežu, ADSL)
 • imaju uobičajeni uredski softver na Windows platformi - (Word, Excel, i sl.), programe za crtanje npr. AutoCad i nešto usko specijalističkih programa za razne inženjerske proračune, te neki knjigovodstveni pogram kojim se služi knjigovođa
Kako sada rade:
 • većinu poslovnih dokumenata (ponude, ugovore, račune...) rade u Wordu, projektnu dokumentaciju rade u AutoCadu, Excelu, Wordu, nešto u ostalim programima
 • dokumente spremaju na centralno računalo u direktorije imenovane po vrsti dokumenata
 • praćenje troškova je svedeno na 'osjećaj' i šture knjigovođine podatke (ti podaci kasne, frizirani su za poreznu, ukratko ne odražavaju pravu sliku)
Što ih muči (tipični problemi):

  A) Upravljanje dokumentima i podacima
 • gube dokumente, nemaju jednostavnu i brzu pretragu ( npr. istom kupcu za isti projekt naprave totalno različite ponude)
 • nemaju kvalitetan centralni sustav obrojavanja, promjena, arhiviranja itd.
 • često koriste stare dokumente/predloške (npr. pošalju račun sa krivom adresom ili brojem poslovnog računa)
 • važni podaci o projektima, kupcima, resursima itd. su raštrkani po raznim datotekama, nisu sistematizirani, dupliraju se, ne održavaju se, teško se pronalaze, filtriraju i analiziraju
 • podaci u različitim dokumentima se teško razmjenjuju (npr. napravi se eksport troškovnika iz Excela u AutoCad ali se mora puno ručno dorađivati)
 • razmjena dokumenata putem e-maila relativno dobro funkcionira ali nije dovoljno dokumentirana, centralizirana i zaštićena
 • nema razmjene i dostupnost podataka preko Interneta
 • dokumenti vanjskog porijekla se čuvaju u papirnatom obliku pa se teško dohvaćaju, pretražuju i dijele (npr. ulazni računi, fax dokumenti itd.)
  B) Upravljanje resursima
 • znanje/iskustvo ljudi se ne pohranjuje (nemaju 'bazu znanja' i često rješavaju već riješene probleme ili ponavljaju pogreške)
 • ne znaju koliko ljudi rade i na kojim projektima
 • ne znaju koliko materijala majstori i kooperanti utroše na pojedine projekte
 • planiranje ide jako teško (nešto su malo pokušali u MS Projectu ali je komplicirano i nedovoljno centralizirano)
Što misle o daljnjoj informatizaciji poslovanja (tipičan dialog):
 • dok smo bili manji dosta toga smo držali u glavi, papirićima i sl., sada smo svjesni da nam Word, Excel, AutoCad, više nisu dovoljnini ma kako bili dobri, ukratko treba nam sustav (ERP sustav, što god to značilo)
 • svjesni smo i da nam treba ISO 9001:2008 certifikat i da trebamo svoje poslovanje uskladiti sa tim zahtjevima, međutim teško možemo reći koji je ERP sustav primjeren našim potrebama
 • bojimo se skupih i krutih sustava, ne znamo da li su nam mali dovoljni i kvalitetni
 • ne možemo zagušiti poslovanje zbog uvođenja sustava
 • ne možemo zaposliti informatičare da bi 'hranili' sustav itd.
 • ali bez obzira na sve, znamo da moramo uvesti sustav
 • imate li kakav jednostavan, fleksibilan, ne preskup, koji bi postupno i što bezbolnije riješio ove naše probleme, pa da probamo?
Na temelju ovih rezultata definirali smo zahtjeve, okupili ekipu, utrošili tisuće inženjer sati i nakon pet godina uspješno razvili program koji pokriva navedene zahtjeve.

AKO STE SE PREPOZNALI U NAVEDENOM OPISU, ONDA ĆEMO UBRZO POSTATI SURADNICI.

U NASTAVKU ABECEDNI POPIS GLAVNIH DOKUMENATA I EVIDENCIJA
KOJE MOŽETE IZRAĐIVATI I KOJIMA MOŽETE UPRAVLJATI KROZ SUSTAV

 

ANALIZA

izrada analiza (rasčlamba) i kalkulacija proizvoda i usluga

ARHIVA DOKUMENTA (URUDŽBENI)

praćenje i evidencija (arhiviranje, urudžbiranje) vanjskih ulaznih i izlaznih dokumenata

BAZA ZNANJA

evidencija stručnih i poslovnih podataka i iskustva stečenog u organizaciji

BLAGAJNIČKA ISPLATNICA/UPLATNICA

unos i editiranje blagajničkih isplatnica/uplatnica

CJENIK

unos i editiranje podataka o cijenama roba/usluga

DISPOZICIJA ZA IZVOZ/UVOZ

dispozicija za izvoz/uvoz

DJELATNIK/KORISNIK

unos i editiranje podataka o djelatnicima i korisnicima aplikacije

DOPIS

unos i editiranje dopisa, poslovnih dopisa

DOSTAVNICA

skladišni dokument dostavnica

EVIDENCIJA DONACIJE

stručni dokument za evidenciju donacija (za udruge i sl.)

EVIDENCIJA KVARA

unos i editiranje kvarova na opremi/sredstvima

EVIDENCIJA PRAVA NA GODIŠNJI ODMOR

unos i editiranje evidencija prava na godišnji odmor

Evidencija utroška goriva

unos i editiranje utroška goriva

EVIDENCIJE O RADU

unos i editiranje evidencija o radu

GANTOGRAM (TERMINSKI PLAN)

izrada gantograma (planer)

IMENOVANJE

unos i editiranje imenovanja

INTERNA NARUDŽBENICA

izrada internih narudžbenica

INVENTURA

skladišni dokument inventura

IZDATNICA

skladišni dokument izdatnica

IZJAVA

unos i editiranje podataka o izjavama

IZVJEŠTAJ

unos i editiranje izvještaja o stanju projekta

IZVOD

evidencija izvoda po poslovnim računima

JAVNO NADMETANJE

unos i editiranje javnih nadmetanja

KORISNIČKA UPUTA

unos i editiranje korisničkih uputa

KORISNIČKI DOKUMENT

dokument po zahtjevu korisnika

LOKO VOŽNJA

unos i editiranje podataka o lokalnoj upotrebi vozila

MEĐUSKLADIŠNICA

skladišni dokument međuskladišnica

MJERNA OPREMA

unos i editiranje mjerne opreme

MJESTA

unos i editiranje podataka o mjestima (poštanski broj, mjesto, udaljenost...)

MONTAŽNI DNEVNIK

montažni dnevnik

NARUDŽBENICA

unos i editiranje narudžbenica

NARUDŽBENICA KUPCA

evidencija narudzbenica kupaca (ulazni dokument)

OBRAČUN POSEBNIH TROŠKOVA

unos i editiranje posebnih troškova

ODLUKA

unos i editiranje odluka

OTPREMNICA

skladišni dokument otpremnica

PODUZEĆE

adresar poslovnih subjekata

PONUDA

unos i editiranje ponuda

PONUDA DOBAVLJAČA

evidencija ponuda dobavljača (ulazni dokument)

POSLOVNI DOPIS

unos i editiranje dopisa, poslovnih dopisa

POTVRDA NARUDŽBENICE

povrda narudžbenice

POTVRDA NARUDŽBENICE DOBAVLJAČA

povrda narudžbenice dobavljača (ulazni dokument)

POTVRDA O UREDNOM ISPUNJENJU UGOVORA

potvrda o urednom ispunjenju ugovora

POVRATNICA

skladišni dokument povratnica

PRAVILNIK

unos i editiranje pravilnika

PREDRAČUN

unos i editiranje predračuna

PREVENTIVNO ODRŽAVANJE

unos i editiranje podataka o izvršenom preventivnom održavanju na sredstvima/opremi

PRIMKA

skladišni dokument primka

PRIMOPREDAJNI ZAPISNIK

unos i editiranje primopredajnh zapisnika

PROJEKT

unos i editiranje podataka o projektima

PRORAČUN DT SUSTAVA

proračun DT sustava

PUTNI NALOG

unos i editiranje putnih naloga

QSDOC (dokumenti sustava kvalitete)

unos i editiranje QS dokumenata

RAČUN

unos i editiranje izlaznih računa (IRA)

RAČUN ZA PREDUJAM

račun za predujam

RADNI NALOG

unos i editiranje radnih naloga

REZERVACIJA

skladišni dokument rezervacija

STROJEVI I OPREMA

unos i editiranje podataka o strojevima i opremi

STUDIJA

stručni dokument za unos i editiranje podataka o studijama

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

tehnička dokumentacija

TROŠKOVNIK

unos i editiranje troškovnika

UGOVOR

unos i editiranje ugovora

UPISNIK

stručni dokument upisnik (npr. geodeti)

UPIT DOBAVLJAČU

unos i editiranje upita dobavljačima

UPIT KUPCA

upit kupca (ulazni dokument)

Upravljanje zgradom

stručni dokument upravljanje zgradom (za upravitelje zgrada)

URA

unos i editiranje ulaznih računa (URA, ulazni dokument)

VOZILO

unos i editiranje podataka o vozilima

XDOC (korisnički dokumenti)

ostali dokumenti, zavisno o potrebama korisnika

ZAHTJEV ZA UGOVOR

unos i editiranje zahtjeva za ugovor

ZAHTJEVNICA

skladišni dokument zahtjevnica

ZAPISNIK

unos i editiranje zapisnika

ZAPISNIK SA SASTANKA

unos i editiranje zapisnika sa sastanka

 


Društvo je upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu | Član uprave J. Kraljević |

© 2014 eProjekt plud d.o.o.